Inventech Menu
Dutch
extracting-machines-oil.jpg

Het verwerken van aardolie

Het verwerken van aardolie

Het verwerken van aardolie is grofweg terug te brengen tot 4 stappen:

  • Scheiding
  • Zuivering,
  • Verbetering en
  • Menging.
istock-616903422.jpg

Het raffinageproces

Scheiding

Aardolie bestaat uit duizenden verschillende koolwaterstoffen. Elk van deze verbindingen heeft een uniek kookpunt. In een raffinaderij wordt begonnen met een destillatie van de ruwe olie. Hier worden op basis van het kookpunt een aantal fracties (bestanddelen) gescheiden;
• Gas (C4)
• Nafta (C8)
• Benzine (C8)
• Kerosine (C12)
• Gasolie/stookolie (C16)
• Residu (C16+)

Door raffinage ontstaan dus verschillende aardoliefracties met oplopend molecuulgewicht; ze onderscheiden zich door een verschil in kookpunt van laag (gasvormig en vloeibaar) zoals LPG en benzine, naar hoog zoals stookolie, residuen, bitumen en cokes (vloeibaar en vast). De verdampte (gasvormige) fracties worden opgevangen in een grote destillatietoren. De vloeibare en vaste fracties worden ook van elkaar gescheiden op basis van hun molecuulgewicht.

Het residu heeft een lagere economische waarde, daarom wordt een deel ervan gekraakt. Ook kan het zijn dat de vraag naar een ander product hoger is. Wanneer bijvoorbeeld kerosine niet direct uit aardolie gedestilleerd kan worden kan het worden verkregen door het te kraken. 

Zuivering

Wanneer de producten gescheiden zijn, worden ze gezuiverd. Ook dit proces vindt plaats door opwarming. 

Verbetering

Sommige gezuiverde producten ondergaan nog een verbeteringsstap om geschikt te worden gemaakt voor een bepaalde toepassing, zoals benzine.

Menging

Alle verschillende producten worden vervolgens bewaard in grote opslagtanks. Een aantal producten worden nog gemengd en zijn na deze fase geschikt voor gebruik.

Opslag en verduurzaming

Opslag vindt plaats op locatie van de raffinaderij zelf of bij leveranciers van onafhankelijke opslag van bulkgoederen. 

Bij het verduurzamen van de raffinaderijen gaat het niet alleen om energiegebruik en CO2-emissies, maar ook SO2-emissies, afval en waterverontreiniging zijn relevant. Vergaande ontzwaveling is belangrijk voor milieudoeleinden, maar ook om veel waterstof ter beschikking te krijgen, waardoor raffinage kan plaatsvinden zonder gebruik van zware stookolieproductie.

In-line analyse van gasstromen in raffinaderijen

Gasstromen in raffinaderijen zijn complexe mengsels van gassen die worden geproduceerd in de raffinageprocessen. De bepaling van de compositie is niet moeilijk, maar wel essentieel. Productkwaliteit en efficiëntie van het raffinageproces zijn afhankelijk van het vermogen om deze analyse uit te voeren. De zeer snelle compacte gaschromatograaf van Teledyne Falcon is uitermate geschikt voor raffinagegasanalyse, d.w.z. vaste gassen en C1-C6 en koolwaterstoffen voor in-line en draagbare procescontrole en laboratoria in enkele minuten.

Kenmerken

  • Maakt een grotere productdoorvoer mogelijk voor hogere inkomsten en winst.
  • Kleinere afmetingen zorgen voor meer werkruimte (ruimte is vaak schaars)
  • Snelheid en precisie voor een snellere doorlooptijd (50 keer sneller dan traditionele GC’s)
  • Verlaging van de kosten voor nutsvoorzieningen
  • Snelste analysetijd in de branche voor raffinaderijgas, met uitstekende prestaties en betrouwbaarheid

De gepatenteerde resistent verwarmde roestvrijstalen capillaire kolommodule en het thermisch beheersysteem hiervan zorgen voor een paradigmaverschuiving in GC-analyse.

Foto: Teledyne Falcon GC

 

Lees hier meer over het nauwkeurig meten met de koolwaterstoffenanalyzer (meer GC instrumenten). 

In-line de viscositeit meten van olieproducten

Een snelle en correctie meting van allerlei soorten olieproducten (brandstoffen, ruwe olie, stookolie) beïnvloedt de opslag, handling, operationele omstandigheden en/of maakt kwaliteitscontrole efficiënter, afhankelijk van het soort instrument. De Thermoset van Sofraser maakt online metingen mogelijk bij 2 referentietemperaturen en de berekening van de viscositeitsindex volgens ASTM D 2270-04. 

High Viscosity Fuels ofwel brandstoffen met een hoge viscositeit zijn producten die verbranding genereren uit residuen. Deze kunnen voor verbranding niet zonder viscositeitsmeter worden gebruikt. Soms worden ook wel dichtheidsmeters gebruikt, maar deze zijn onvoldoende van waarde wanneer het gaat om de verbrandingsefficiëntie. Hier leest u daar meer over.

Foto: Thermoset van Sofraser

Lees hier ook het artikel: Hoe kies je een procesviscometer wanneer de testnorm (ASTM D445) een labmeting is? 
Neem vandaag nog contact met ons op

In-line analytische metingen in raffinaderijen

De inzet van in-line analyse-instrumenten bij raffinage processen