Inventech Menu
Dutch

Privacybeleid & Disclaimer

Inventech Benelux BV informeert klanten, prospects en bezoekers van de website van Inventech graag over haar privacy beleid. In de disclaimer wordt de gebruiker van Inventech Benelux BV geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de domeinen van Inventech Benelux BV.

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste aanpassing 8/5/2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Inventech Benelux BV kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inventech Benelux BV, en/of omdat u deze zelf verstrekt aan Inventech Benelux BV bij het invullen van een contactformulier op de website.

Inventech Benelux BV kan de volgende (niet bijzondere) persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam,
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP-adres

Waarom zijn uw gegevens nodig?

Inventech Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien wij u telefonisch onverhoopt niet kunnen bereiken.

Ook kan Inventech Benelux BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Overige doeleinden kunnen zijn:

 • u de mogelijkheid bieden artikelen te bestellen via de website en gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten op de website
 • om uw bestelling te kunnen verwerken en/of u te informeren over het verloop daarvan
 • om u te adviseren over en te ondersteunen in het gebruik van uw, bij ons aangeschafte, apparatuur.
 • om optimaal te kunnen reageren op een eventuele klacht
 • om u, met uw toestemming, optimaal te kunnen informeren over nieuwe producten, promotie-acties of diensten
 • om, met uw toestemming, met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • ter verbetering van onze website

Delen met derden

Inventech Benelux BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hieronder vallen:

 • De houdstermaatschappijen van Inventech Benelux BV: Heivision BV en Himation BV
 • Software ontwikkelaars en leveranciers van Inventech Benelux BV, waaronder Google, CPS Instruments, Atago, Teledyne, Viavi, Thermo Scientific, TEWS, Spectrasensors, Microtrac, Enotec, Durag, ASD en Camo.
 • Professionals en werknemers van Inventech Benelux BV

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld die niet in het privacybeleid staan vermeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Inventech Benelux BV bewaart slechts minimale (niet, volgens de wet, bijzondere) persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld. Uw kunt ten alle tijden van ons eisen, dat uw gegevens worden verwijderd.

Websites en domeinnamen

Inventech Benelux BV heeft meerdere websites met databases. Op dit moment zijn de volgende websites en domeinnamen in het bezit van Inventech Benelux BV: inventech.nl, inventech.be, inventech.eu invetech.nl, invetech.nl, deeltjesgrootte.nl, teledyne-ai.nl, perten.nl, perten.be, procesanalyse.nl, nirs.nl, nir-online.nl , cpsinstruments.eu, cpsinstruments-eu.com.

Ons privacy beleid is ook van toepassing op deze websites.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Inventech Benelux BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Inventech Benelux BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Adwords

Inventech Benelux BV gebruikt de Google Adwords tracking cookie als 3rd party vendor re-marketing tracking cookie. Dit betekent dat u advertenties van Inventech Benelux BV kunt tegenkomen op het internet, met name op het Google Content Network (GCN). Uiteraard respecteren wij te allen tijde uw privacy en verzamelen wij geen identificeerbare informatie door het gebruik van Google’s of ieder andere third party remarketing systeem.

Google, wiens diensten wij gebruiken, plaatst cookies op web browsers om advertenties te kunnen tonen, die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. Dit maakt het voor ons mogelijk speciale aanbiedingen te doen en onze producten en diensten te vermarkten aan personen die daarvoor interesse hebben getoond.

Voor de goed orde willen wij u meegeven dat u zich altijd kunt afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Google Analytics

Inventech Benelux BV maakt gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Inventech Benelux BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Inventech Benelux BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inventech Benelux BV heeft hier geen invloed op. Inventech Benelux BV heeft Google echter geen toestemming gegeven om via Inventech Benelux BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De Aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met de Verenigde Staten zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Inventech Benelux BV kiest deze partijen en haar partners voor andere marketing en communicatie zorgvuldig. Hierbij doen we ons uiterste best om de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inventech.nl. Inventech Benelux BV zal zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Inventech Benelux BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door Inventech Benelux BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Inventech Benelux BV via info@inventech.nl.

www.inventech.nl is een website van Inventech Benelux BV. Inventech is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 38, 4900 AJ Oosterhout NB

Vestiging adres: Denariusstraat 21, 4903 RC Oosterhout NB

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30172202

Telefoon: +31 (0)162 460 404

Emailadres: info@inventech.nl

Disclaimer

Inventech Benelux BV heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Inventech Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Inventech Benelux BV garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Inventech Benelux BV gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Inventech Benelux BV op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Inventech Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Inventech Benelux BV de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.