Inventech Menu
Dutch
can-2159930_1920[1].jpg

Wat is de viscositeitsindex en wat is het belang ervan?

Het beheersen van de viscositeitsindex (VI) van smeermiddelen en hydraulische vloeistoffen is een essentiële stap in veel fabricageprocessen in de petrochemie. Viscositeit en vloeibaarheid hebben een grote invloed op de kwaliteit van het eindproduct. Veel industrieën gebruiken de eigenschappen van viscositeit dan ook in hun industriële processen en integreren deze in hun productienormen. Wanneer olieviscositeit wordt vermeld, is het noodzakelijk om aan te geven bij welke temperatuur deze is gemeten.De viscositeitsindex is een gestandaardiseerde grootheid die rekening houdt met de invloed van temperatuur op de kinematische viscositeit. Hoe belangrijker de viscositeitsindex is, des te minder wordt de viscositeit beïnvloed door de temperatuur.

Foto Marc Pascual via pixabay.com

Hoe wordt de viscositeitsindex berekend?

De berekeningsmethode wordt beschreven in ASTM D2270. De viscositeitsindex is gebaseerd op de viscositeitsmeting bij 2 referentietemperaturen: 37,8 ° C (100 ° F) en 98,9 ° C (210 ° F). In het olieproductieproces is het meten en berekenen van de viscositeitsindex een echte uitdaging, omdat het nodig is om de viscositeit van de olie bij deze twee referentietemperaturen te meten terwijl het fabricageproces op een andere temperatuur kan plaatsvinden.

Meetoplossingen bij 2 referentietemperaturen:

Analyzers die de viscositeit meten bij referentietemperatuur hebben duidelijke voordelen ten opzichte van andere procesviscometers wanneer het gaat om het meten van oliën en smeermiddelen. De meting wordt uitgevoerd bij de werkelijke referentietemperatuur, ongeacht het gedrag van het proces.

Er zijn twee soorten meettechnieken:

Capillaire analyzers:

Met behulp van een pomp wordt de dynamische viscositeitsmeting uitgevoerd en ze zijn daarom niet direct gecorreleerd aan de D445-standaard. Ze vereisen het gebruik van een externe dichtheidsmeter om de kinematische viscositeit te berekenen. Om de viscositeitsindex te bepalen, is het nodig om twee analysatoren te installeren, één voor elke referentietemperatuur.

De online analyzer op basis van de vibrerende viscositeitsmeter:

Eén enkele analyzer maakt online metingen mogelijk bij 2 referentietemperaturen en de berekening van de viscositeitsindex volgens ASTM D 2270-04.

ATEX Zone 1, Sofraser Thermoset In-line analyzers waarborgen een continue VI.

Verschillende uitvoeringen van de Thermoset van Sofraser

De Thermoset KV is de enige analyzer die de kinematische viscositeit direct kan meten met een enkele meetsonde en metingen kan leveren in cSt.

De Thermoset LT is de eenvoudigste en meest economische oplossing op de markt en meet dynamische of kinematische viscositeit in cyclische modus (de bemonsteringstemperatuur van de vloeistof is aanzienlijk hoger dan 40 en 100 ° C). Deze oplossing is robuust, kosteneffectief en vereist bijna geen onderhoud.

Lees hier meer over deze in-line meting bij referentietemperatuur en download de brochure. 

Meer informatie over het regelen van de viscositeit bij oliën en smeermiddelen met de Thermoset

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een test van de Thermoset van Sofraser voor het meten van oliën en smeermiddelen? Neem hiervoor contact op met Product Manager John Heidenreich, via tel.nr.: 0162460404 of email.

Neem vandaag nog contact met ons op

Het beheersen van de viscositeitsindex in de petrochemie

Hoe de viscositeit van oliën en smeermiddelen te regelen