Inventech Menu
Dutch

Werking van de koolwaterstof analyzer

De responsetijd van de koolwaterstof-analyzers bedraagt enkele seconden. Organische verbindingen uit de monsterstroom of scheidingskolom worden geïnjecteerd in de detectorbehuizing waar ze worden gemengd met waterstof en lucht voordat ze de detector binnengaan waar het mengsel wordt verbrand. Tijdens dit proces worden organische verbindingen in koolstoffragmenten gebroken en krijgen ze een positieve lading (ionisatie) aan het oppervlak van de anode. Koolstoffragmenten worden gedetecteerd, het signaal wordt versterkt en vervolgens naar het gegevensverwerkingssysteem gestuurd.

De analyzers van Teledyne worden geconfigureerd naar de wens van de klant, zodat aan alle monitoringsbehoeften kan worden voldaan. Emissiebronnen kunnen snel en efficiënt worden geïdentificeerd.

Verschillende modellen koolwaterstof analyzers en toepassingen

Alle modellen uit de 4000 serie maken gebruiken van dezelfde elektronica en de basis is uniform. Onderstaand een overzicht van de verschillende functies van elke analyzer.

4000seriesgcwlap.jpg

Model 4020 Totaal Koolwaterstof Analyzer

Maakt gebruikt van vlamionisatie detectie om het totale koolwaterstofgehalte in een gasmonster te meten in ppm. Dit model is ideaal om koolwaterstofverontreiniging in zeer zuivere bulkgassen te beperken. In combinatie met Teledyne’s chromatografie kolom is de 4020 uiterst geschikt voor toepassing op gevaarlijke locaties voor de detectie van vluchtige koolwaterstoffen in koelwater, proceslekdetectie en naleving van milieuwetgeving.

Applicaties:

 • Monitoring van de zuiverheid van zuurstof, argon, stikstof en andere ‘afdekgassen’ (blanketing) bij de vervaardiging van bijvoorbeeld elektronica in de semiconductor industrie.  
 • Monitoring van koolwaterstofverontreiniging bij luchtvervloeiing en andere gasproductieprocessen.
 • Certificering van gaszuiverheid
 • Detectie van sporen koolwaterstof in de omgevingslucht
 • Detectie van luchtverontreinigende stoffen
 • Controle op brandstoflekkage of giftige oplosmiddelen
 • Monitoring van koolwaterstoffen in CO2 toevoerstromen in de voedingsmiddelen-  en drankenindustrie

Model 4030 Totaal Koolwaterstof Analyzer

Basic 4020 met bemonsteringssysteem op hogere temperatuur voor verwarmde toepassingen. Voorkomt condensatie van het monster.

Applicaties:

 • Omgevingsbewaking van totaal koolwaterstof
 • Totaal koolwaterstofmeting voor uitlaatstoffen van auto’s

Model 4040 Methaan / Niet-methaan

Basic 4020 inclusief een temperatuur gestuurd bemonsteringssysteem met GC (Gaschromatografie) kolom voor nauwkeurige metingen van zowel methaan-koolwaterstoffen als niet-methaan koolwaterstoffen in een gasstroom.

Applicaties:

 • Procesbewaking – bewaking met alarm of besturing van: procesgasstromen met organische oplosmiddelen, ruwe olie en andere chemicaliën die koolwaterstoffen bevatten. 
 • Efficiëntiecontrole – Monitoring van vluchtige organische stoffen voor naleving van milieuwetgeving, efficiëntie controle van verbrandingsinstallaties (thermisch of katalytisch), gasscrubbers, koolstofadsorptie en andere zuiveringsapparatuur, monitoring van katalysatoren, verbranding en efficiëntie van dieselmotoren.  
 • Omgevingsbewaking – Bewaking en/of besturing van ovens, drogers, emissiemonitoring van vluchtige stoffen, bewaking (veiligheid) van de werkvloer, lekdetectie van procesapparatuur of opslagruimten voor oplosmiddelen.

Model 4060 Benzeen

Gelijk aan de 4040, maar gebruikt voor het meten van benzeengehaltes in plaats van Methaan/Niet-Methaan.

Applicaties:

 • Monitoring van benzeen in CO₂-toevoerstromen (blanketing) in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
 • Detectie van sporen van benzeen in de omgevingslucht
 • Monitoring van de zuiverheid van stikstof, zuurstof, argon en andere dekgassen
 • Monitoring van ethyleenzuurstof in steriele omgevingen

Inventech is dé specialist in koolwaterstof analyzers

Wilt u meer informatie over koolwaterstof analyzers voor uw applicatie? Of heeft u interesse in een test? 

Vraag het onze productmanagers. Zij helpen u graag verder.
Neem vandaag nog contact met ons op

Nauwkeurig meten met koolwaterstofanalyser

Inventech is dé specialist in koolwaterstofanalysers