Inventech Menu
Dutch
extracting-machines-oil.jpg

Het meten van de gassamenstelling bij ontzwaveling van aardolie en aardolieproducten

Het gehalte waterstofsulfide en de hoeveelheden andere brandbare gassen (zoals koolwaterstoffen en ammoniak) bepalen op welke wijze de verbranding wordt uitgevoerd. Als clausgas ammoniak (dit wordt gebruikt bij het verwijderen van zuur gas uit afvalstromen) of koolwaterstoffen bevat dan is meer zuurstofgas nodig. Hoeveel zuurstof wordt toegevoegd hangt af van de samenstelling van het gebruikte gas. Belangrijk is dus om de samenstelling van het gas te meten. Vaak kan dat met een gaschromatograaf (GC). Maar wanneer de samenstelling geheel onbekend is dan wordt dit gemeten in een lab met een massaspectrometer.

Bekijk hier onze gaschromatografen

Met zuurstof verrijkte lucht meten bij het Claus-proces

Een robuuste en betrouwbare zuurstofanalyzer regelt het zuurstofgehalte in de verbrandingslucht na de O2-injectie. Dankzij de toevoer van met zuurstof verrijkte verbrandingslucht wordt minder energie verbruikt en is minder waterstof nodig. De zirkoniumoxide techniek wordt hier het meest toegepast, wegens de hoge temperaturen waaronder dit proces vaak plaatsvindt. 

Om de reactie gecontroleerd te laten verlopen is het vaak nodig de verschillende soorten gassen apart te verbranden. Soms is het nodig de totale hoeveelheid gas te verkleinen of een hogere verbrandingstemperatuur gebruiken door in plaats van lucht pure zuurstof te gebruiken in de verbrandingsreactie.

Foto: in-line zuurstofanalyzer van Teledyne

Meer informatie over analyse-instrumenten voor ontzwaveling van aardolie en aardolieproducten?

Neem contact op met Product Manager John Heidenreich
Neem contact op met Inventech voor meer informatie

Ontzwaveling van aardolie en aardolieproducten

Meet de gassamenstelling en de met zuurstof verrijkte lucht. Inventech levert geavanceerde analyse-instrumenten.