Inventech Menu
Dutch

NIR- of microwave analyzer

Vochtmetingen in bulkstromen worden veelal uitgevoerd met NIR- of microwave-analyzers. Vocht meten met microgolven is een contactmeting, waardoor de sensoren snel kunnen slijten bij schurende materialen. Een NIR- analyzer is geen contact meting, maar is gevoelig voor omgevingslicht, structuur- en kleurveranderingen. Ook meten zij vocht vooral aan de oppervlakte van het product. De NIR-meting is daarom vooral geschikt in een omgeving die nauwelijks verandert.

De microwave-analyzer ondervindt niet de nadelen van een optische (NIR) meting. Een standaard microwave-analyzer meet vocht zowel aan de oppervlakte als ook het vocht dat in het product zit. Feitelijk wordt de hoeveelheid water per volume-eenheid bepaald. Dit levert echter nog niet het jusite vocht percentage op. De hoeveelheid product per volume-eenheid kan namelijk varieren, afhankelijk van de bulkdichtheid. Om het vocht massapercentage te bepalen, is het dus nodig om de hoeveelheid water per volume-eenheid te delen door de hoeveelheid product per volume-eenheid, ofwel de bulkdichtheid.

Foto: In-line vochtmeting TEWS (microwave)

 

Bulkdichtheid

De bulkdichtheid wordt in vrijwel alle analyzers langs indirecte weg vastgesteld. Echter veel vochtanalyzers gaan er vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Daar gaat het verkeerd, want bij veel producten is dat niet het geval. Bij sommige producten zwellen de deeltjes bij hogere vochtpercentages waardoor de stapeldichtheid en dus de bulkdichtheid verandert. Een voorbeeld is het gedrag van zand; het volume van een bepaalde massa gestort zand is zeer afhankelijk van het vochtgehalte, maar zonder dat sprake is van een lineair verband. Dit niet-lineaire gedrag is bijvoorbeeld bij de betonindustrie een uitdaging; een geringe afwijking in de samenstelling kan de levensduur van beton sterk verkorten.

Bulkdichtheid kan ook sterk variëren bij een grote spreiding in deeltjesgrootte. Niet alleen op micro- maar ook op macroschaal. Scherven van glas of keramiek kunnen sterk in grootte en vorm verschillen. Hierdoor is de bulkdichtheid niet constant en is een indirecte meting vaak niet representatief voor de hele batch.

Vochtmeting onafhankelijk van korrelgrootte, bulkdichtheid, kleur en massa

De microwave-analyzer van TEWS Elektronik meet het vochtpercentage en de bulkdichtheid in één meting waardoor deze compenseert voor variaties in de bulkdichtheid. De meting is onafhankelijk van de (bulk)dichtheid, afmeting (korrel- of scherfgrootte en vorm) en massa. Dit systeem gaat er dus niet vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Ook is het vochtpercentage niet afhankelijk van de afmeting van de gebruikte grondstoffen of korrelgrootte. Hierdoor kunt u veel nauwkeuriger de vochtpercentage bepalen van uw producten, ook in-line en kunt u beter uw proces beheersen.

Een belangrijke tweede uitdaging bij het meten van vocht in schurende materialen, zoals beton, zand en scherven is het feit dat het betonmengsel de sensoren van de analyzers zeer snel kunnen beschadigen. Het schuren van zand en grind kan ervoor zorgen dat de sensoren al binnen enkele maanden versleten zijn. TEWS ontwikkelde een in-line analyzer, waarbij het product in een buisvormige cilindrische sensor gestort wordt en weer geleegd in een cyclus van twee tot drie keer per minuut. Zo wordt de sensor minder belast door de flow. Deze sensor wordt geplaatst in een bypass.

Meer informatie over een vochtmeting bij de productie van cement, beton, glas of keramiek

Voor meer informatie over de vochtanalyzers van TEWS Elektronik neemt u contact op met Kees van der Sar, Product Manager bij Inventech. 

Neem contact op met Inventech voor een vochtmeting in cement, beton, zand, keramiek en glas
Contact

De juiste vochtmeting bij de productie van cement, beton, zand, keramiek en glas

Neem contact op met Inventech voor een vochtmeting in zand, cement, beton, keramiek of glas