Inventech Menu
Dutch

Controle van zuurstof bij het terugwinnen van methaan op stortplaatsen

Analyseoplossing voor controle zuurstof bij onttrekking methaan uit stortafval

Bio-organisch afval heeft een groot potentieel voor groene energiewinning. Bio-organisch afval wordt onder andere gerecycled tot biomassa. Die wordt ingezet als hernieuwbare brandstof in energiecentrales. De vergisting van bio-organisch afval levert biogas op dat kan worden omgezet in warmte of elektriciteit. Ook het stortafval is een radertje in de waste-to-energy keten; daaraan wordt methaan onttrokken waarmee energie kan worden opgewekt.

Methaangas wordt gegenereerd door de anaerobe ontleding van stortafval. Typische gasconcentraties zijn 55% CH4 (methaan) en 45% CO2 (koolstofdioxide). Het methaangas wordt teruggewonnen door vacuümbronnen verzonken in de stortplaats. 

Probleemstelling bij het terugwinnen van methaan op stortplaatsen

Probleem: instroom van zuurstof bij het overpompen van gas

Als de operators gassen door het vacuüm overpompen, zal er een instroom van zuurstof optreden. Zuurstof is giftig voor de microben die zorgen voor metabolisatie van het afval en zo het methaan genereren. Dit kan zorgen voor een vertraging van het proces. Zuurstof doodt de microben waardoor de ontbindingssnelheid en de gasproductie op de stortplaats vertragen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van zuurstof bij brandbaar gas voor een potentieel gevaarlijke situatie.

 

De oplossing bij het terugwinnen van methaan op stortplaatsen

Oplossing: zuurstofmeting van Teledyne Analytical Instruments

De Insta Trans transmitter of 3010TAC/PAC zuurstof analyzer met een ondergrens van 0-10 ppm kan op verschillende locaties worden geïnstalleerd om zeer lage zuurstofniveaus zeer nauwkeurig te bewaken. Alle genoemde analyzers zijn ATEX-gecertificeerd en dus geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen, zoals bij de winning van methaan op sanitaire stortplaatsen.   

Contact over zuurstofmeting bij het onttrekken van methaan

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de zuurstofanalyzers van Teledyne Analytical Instruments bieden voor gebruik bij het onttrekken van methaan uit stortafval? Neemt u daarvoor contact op met John Heidenrech via email of tel.nr.: 0162-460404. 

 

 

Neem vandaag nog contact met ons op

Controle van zuurstof bij het onttrekken van methaan op stortplaatsen

Inventech is dé specialist in zuurstofmetingen; ook bij het onttrekken van methaan op stortplaatsen