Inventech Menu
Dutch

Zuurstofanalyse in-situ

In veel productie- en verbrandingsprocessen binnen tal van industrieën speelt zuurstof een belangrijke rol. Door de zuurstofconcentratie in uw proces te beheersen worden kosten bespaard en bent u in staat efficiënter te produceren.

Een (in-situ) zuurstofanalyse is nodig om de zuiverheid van bepaalde gassen, zoals pure stikstof, te monitoren voor kwaliteitscontrole en procesbeheersing. Maar wordt ook ingezet om de veiligheid te monitoren bij het inertiseren, het proces waarbij het zuurstofgehalte boven een lading in een opslagtank wordt verlaagd om binnen de LEL-waarden te blijven. In verbrandingsprocessen zorgt de beheersing van de zuurstofconcentratie voor verbrandingsefficiëntie waardoor de uitstoot van schadelijke emissiegassen afneemt en kan corrosie aan de boiler worden voorkomen.

Met de kennis over deze parameter bent u in staat het O2 gehalte in uw proces te beheersen en uw proces direct aan te sturen. 

Neem contact op voor meer informatie

Benieuwd naar wat wij u te bieden hebben?

Inventech, specialist voor zuurstof analyse in-situ meting.