Inventech Menu
Dutch

Wanneer is temperatuurcompensatie nodig bij het meten van viscositeit?

Temperatuurcompensatie kan nodig zijn om het thermische effect op de viscositeit van producten tijdens de meting te verminderen. Het standaardiseert gegevens en verwijdert de temperatuurfactor, vooral wanneer de continue procestemperatuur niet stabiel is.

istock-616903422.jpg

Berekening temperatuurcompensatie bij het meten van viscositeit

De sensor berekent de viscositeit bij referentietemperatuur door gelijktijdige metingen van viscositeit in het proces:

ƞReferentietemperatuur = f (ƞProcestemperatuur, Tproces)

De berekening is alleen mogelijk wanneer een referentieproduct gedrag vertoont dat dichtbij het gemeten product ligt. Het kan een tabel, een curve of een vergelijking zijn.

Voor aardolieproducten, waarvan het gedrag wordt beschreven in de norm ASTM 341-93 met behulp van wiskundige relaties, geeft temperatuurcompensatie zeer goede resultaten.

Meer informatie over de viscositeitsmeting bij referentietemperatuur vindt u hier.

Meer informatie over temperatuurcompensatie bij het meten van viscositeit?

Neem contact op met onze Product Manager John Heidenreich
Neem contact op onze product managers voor meer informatie

Temperatuurcompensatie bij het meten van viscositeit

Berekening van referentietemperatuur voor viscositeit